Niedziela Miłosierdzia Bożego 24.04.22 r.

 1. Oktawę Wielkanocy kończy Niedziela Miłosierdzia Bożego. O niej to powiedział Jezus do św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia...  W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 299, 699). Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę ratunku. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w tym dniu, jest związana obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar.
 2. W naszej parafii Uroczystość Odpustowa, z racji na tytuł Kościoła. Przeżywamy ją wraz ze świętymi Bożego Miłosierdzia, którzy są wśród nas w swoich relikwiach św. s. Faustyna, bł. ks. Michał Sopoćko oraz św. Jan Paweł II. To Jan Paweł II zachęcał nas w Krakowie w 2002 r.: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać… W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry… Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.
 3. Sumie odpustowej przewodniczył ks. kan. Tadeusz Pepłoński, dziekan dekanatu nasielskiego, kazania głosił ks. Waldemar Trendziuk, Salezjanin z Czerwińska. Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu, zawierzenie Bożemu Miłosierdziu naszej parafii oraz procesja eucharystyczna. Liturgię ubogacił śpiewem zespół rodzinny z Porządzia.  
 4. Niedziela Bożego Miłosierdzia to święto patronalne Caritasu. Rozpoczyna w kościele 78 Tydzień Miłosierdzia.
 5. Dziś po każdej mszy św., kiermasz ciast, organizowany przez KGW z Chmielewa i Pieścirogów. Kiermasz ma cel charytatywny. Dochód ze sprzedaży KGW chcą przekazać rodzinie naszej parafianki p. Marzeny Iwaniuk, do dziś trwającej w śpiączce. 
 6. Następna, trzecia niedziela Wielkanocy z ustanowienia Episkopatu Polski we wszystkich diecezjach
  w Polsce obchodzona jest jako Niedziela Biblijna. W tym roku przeżywać ją będziemy pod hasłem: „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”.  Niedziela Biblijna rozpoczyna XIV Tydzień Biblijny.
 7. W tym tygodniu patronują nam: w poniedziałek, 25 kwietnia – Święty Marek Ewangelista, we wtorek, 26 kwietnia – Święty Wojciech, biskup i męczennik, patron Polski; w piątek, 29 kwietnia – Święta Katarzyna Sieneńska (1347-1380), dziewica i doktor Kościoła, patronka Europy. W tym roku 23 kwietnia przypadł w oktawie Wielkanocy, dlatego uroczystość ku czci Świętego Wojciecha została przeniesiona na 26 kwietnia.
 8. W piątek, 29 kwietnia, obchodzimy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Naszą modlitwą będziemy otaczać wszystkie ofiary nazistowskiego i stalinowskiego totalitaryzmu, szczególnie kapłanów oraz osoby życia konsekrowanego.
 9. Do Uroczystości Komunijnych zostały 3 tygodnie. W tym tygodniu zapraszamy na pierwsze próby kl. III - wtorek na godz. 16.00, kl. IV - czwartek na godz. 16.00
 10. W sobotę o godz. 15.00 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania. Obowiązkowe.
 11. Organizujemy pielgrzymko-wycieczkę w Bieszczady. W dniach 4 - 9 lipca. Program w gazetce i na stronie internetowej parafii. Koszt w granicach 1100 zł

Porządek nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE w NIEDZIELE  I  ŚWIĘTA

8:oo  1
1:oo   17:oo

DNI  POWSZEDNIE

w okresie letnim - 18:oo

Święta Katarzyna