V Niedziela Wielkanocna 15.05.22 r.

  1. Dziś piąta niedziela Wielkanocy. Po raz kolejny gromadzimy się na Świętej Wieczerzy, aby pokrzepiać się słowem Bożym i Chlebem eucharystycznym. Umocnieni Bożymi darami będziemy wkraczać w nowe wyzwania kolejnego tygodnia i dawać świadectwo wiary w Zmartwychwstałego Pana. 

Czytaj więcej: V Niedziela Wielkanocna 15.05.22 r. 

IV Niedziela Wielkanocna - Niedziela Dobrego Pasterza

  1. Przeżywamy dziś Niedzielę Dobrego Pasterza, która rozpoczyna kwartalne dni modlitw  o powołania do służby w Kościele. Jezus Chrystus, nazywa siebie dobrym Pasterzem, który zna swoje owce po imieniu i oddaje za nie życie. Potrzebujemy wciąż nowych ludzi, którzy tak jak Chrystus podejmą w Kościele służbę głoszenia słowa i sprawowania sakramentów. Dlatego modlimy się dziś i przez cały tydzień o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej wspólnoty parafialnej.

Czytaj więcej: IV Niedziela Wielkanocna - Niedziela Dobrego Pasterza 

III Niedziela Wielkanocna - NIEDZIELA BIBLIJNA 1.05.2022

  1. Dziś trzecia niedziela Wielkanocy. Trwamy w radości ze zmartwychwstania Chrystusa. Apostołowie doświadczyli Jego mocy, kiedy dokonali cudownego połowu ryb. Niech moc Chrystusa, której doświadczyliśmy w Eucharystii, uzdalnia nas do podejmowania codziennych obowiązków.

Czytaj więcej: III Niedziela Wielkanocna - NIEDZIELA BIBLIJNA 1.05.2022

V Niedziela Wielkiego Postu 3.04.22 r.

  1. Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej...

Czytaj więcej: V Niedziela Wielkiego Postu 3.04.22 r. 

Porządek nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE w NIEDZIELE  I  ŚWIĘTA

8:oo  1
1:oo   17:oo

DNI  POWSZEDNIE

w okresie letnim - 18:oo

Święta Katarzyna