Triduum 2021 - Wielki Piątek

Zgodnie z tradycją Kościół w dniu dzisiejszym nigdy nie sprawował Ofiary Eucharystycznej. Głównym elementem wielkopiątkowej Liturgii Męki Pańskiej była  adoracja Krzyża, „na którym zawisło zbawienia świata”.

Adorację Krzyża poprzedziła liturgia słowa, w której słuchając opisu Męki Pańskiej według świętego Jana, uczestniczyliśmy w wydarzeniu Golgoty. Na zakończenie liturgii słowa w szczególnie uroczysty sposób prosiliśmy Boga w modlitwie powszechnej, prosząc o zbawienie całego świata.

Choć nie była sprawowana Eucharystia, przyjęliśmy Komunię świętą, prawdziwe Ciało naszego Pana, które zostało wydane za nasze grzechy, z darów konsekrowanych w czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Uczestnicząc w liturgii za pośrednictwem mediów mogliśmy Komunię Świętą Duchową.

Ostatnim aktem liturgicznym było przeniesienie Najświętszego Sakramentu do symbolicznego Grobu, gdzie będzie adorowany do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej, czyli świętej nocy Zmartwychwstania.

Porządek nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE w NIEDZIELE  I  ŚWIĘTA

8:oo  1
1:oo   17:oo

DNI  POWSZEDNIE

w okresie letnim - 18:oo

Święta Katarzyna

eKAI

Portal Katolickiej Agencji Informacyjnej