Domowa liturgia wieczoru kolędowego. wersja dla osoby samotnej.

Część II: Celebracja w domu osoby samotnej

Kolędowy wieczór zaplanować. Wcześniej zapoznać się z terminem Mszy św. dla rodzin z Waszej wioski / ulicy. Dobrze, aby kolędowa uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele, zaś kontynuacja kolędy może odbyć się w domu bezpośrednio po Mszy św.

Na spotkanie przeznaczcie taką ilość czasu, aby bez pośpiechu przeżyć domową liturgię. Na czas modlitewnego spotkania w domu wyłączcie telefon, komputer, telewizor i radio. Dobrze jest posprzątać mieszkanie, a także ubrać się tak, by pokazać swoim strojem, że chcecie przeżyć ważne spotkanie religijne. Przygotujcie stół tak, żeby w domu było świątecznie: przykryty białym obrusem, z pasyjką, kropidłem, naczyniem z wodą święconą, Pismem św., śpiewnikami z kolędami, świecami, lampkami na choince. Na stole nie powinny znajdować się inne, niepotrzebne przedmioty.

 

Wieczór kolędowy może mieć następujący porządek.

Wersja dla osoby samotnej

 1. Rozpocznij od zaśpiewania kolędy np. „Wśród nocnej ciszy” albo włącz kolędę z urządzeń elektronicznych.
 2. Zrób znak krzyża: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen
 3. Zapal świecę.
 4. Przeczytaj fragment Pisma św. z Ewangelii św. Mateusza (Mt 2, 1-2. 10-12)

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». (…) Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.

5. Przeczytaj rozważanie:

Bóg przychodzi do mnie jak do swojego przyjaciela. Dziś nawiedza mnie i moje życie. Przychodzi przez swego Ducha, by udzielić mi swojego błogosławieństwa.

Zastanów się przez chwilę, jaki jest Twój dom? Co jest w Twoim życiu najważniejsze? Jakie miejsce zajmuje Bóg w Twoim życiu? Jaka jest Twoja duchowość? Za co możesz podziękować Bogu  w minionym roku? Co udało się osiągnąć, a co Bogu może się nie podobać w Tobie? Poproś Jezusa o przemianę swojego serca.

(chwila ciszy)

6. Następnie pomódl się tymi wezwaniami:

 • Proszę za Kościół święty, Papieża Franciszka, biskupów oraz kapłanów z naszej parafii, aby niestrudzenie głosili orędzie o zbawieniu. Wysłuchaj nas, Panie!
 • Proszę za moją rodzinę, aby w Panu Bogu pokładała nadzieję i doświadczała Jego obecności i pomocy przez wszystkie dni nowego roku. Wysłuchaj nas, Panie!
 • Proszę o zdrowie dla mnie, dla bliższej i dalszej rodziny, aby Bóg zachował nas od wszelkich nieszczęść i chorób. Wysłuchaj nas, Panie!
 • Proszę o ustanie epidemii oraz o siłę i moc dla wszystkich, którzy włączają się w ratowanie ludzkiego życia. Wysłuchaj nas, Panie!
 • Proszę za zmarłych z mojej rodziny, szczególnie za ………………, aby dobry Bóg okazał im swoje Miłosierdzie i przyjął ich do wiecznej szczęśliwości w niebie. Wysłuchaj nas, Panie!
 • Proszę za moich sąsiadów, znajomych i bliskich, aby Pan Bóg im błogosławił i wspierał w czynieniu dobra na co dzień. Wysłuchaj nas, Panie!
 • Proszę w moich osobistych sprawach… Wysłuchaj nas, Panie!

            Pomódl się teraz, jak nauczył nas Jezus Chrystus: Ojcze nasz…

7. Proś o błogosławieństwo dla siebie i swojej rodziny i domu:

Proszę Cię Panie, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie zasadzki nieprzyjaciół. Niech przebywają w nim święci Twoi Aniołowie i strzegą nas w pokoju i niech nam zawsze towarzyszy Twoje błogosławieństwo. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Wykonując na sobie znak krzyża, powiedz:

Niech mnie błogosławi i strzeże Wszechmogący i Miłosierny Bóg: Ojciec i Syn, i Duch Święty.

8. Pokrop wodą święconą wszystkie pomieszczenia swojego domu.

 

 Dla osób samotnych osobista refleksja

 1. Rozmowa w rodzinie winna najpierw dotyczyć życia religijnego, szczególnych wydarzeń rodzinnych w minionym roku, sytuacji duchowej. Może owocem tej wyjątkowej kolędy będzie np. zaplanowanie odkładanego wcześniej chrztu dziecka, przystąpienie do sakramentu bierzmowania, przystąpienie do sakramentu pokuty po długim okresie przerwy, zawarcie zawiązku małżeńskiego. Warto porozmawiać, czy może jest możliwość stwierdzenia nieważności ślubu kościelnego dla tych osób, którym rozpadło się małżeństwo.
 2. Tego wieczoru należy wspomnieć zmarłych, szczególnie w ostatnim roku, członków rodziny.
 3. Warto zastanowić się, czy są osoby w rodzinie, sąsiedzi albo nasi znajomi, z którymi jesteśmy pogniewani, może są jakieś bolesne, niezałatwione sprawy. Może warto podjąć próbę wyjaśnienia i porozumienia się, a jeśli trzeba, także okazania przebaczenia.
 4. Warto porozmawiać o sąsiadach, rodzinach, osobach w tym samym bloku czy w sąsiedztwie, które potrzebują pomocy. Może uda się pomóc im osobiście lub poprzez kontakt z odpowiednim urzędem, instytucją lub organizacją.
 5. Należy też poruszyć sprawy dotyczące całej wspólnoty parafialnej. Pomocą może być sprawozdanie z życia parafii za 2020 roku i zamierzenia parafii na 2021 roku, zamieszczone na stronie internetowej, w gablocie ogłoszeń, w gazecie parafialnej itp. Z okazji kolędy wierni zazwyczaj składają ofiary na potrzeby parafii i duszpasterzy. Jeśli ktoś może i zechce to uczynić, można przekazać je w kopercie na tacę, np. w czasie Mszy św. kolędowej dla poszczególnych ulic lub w innym terminie albo zrobić przelew na konto.
 6. Rozmowie może towarzyszyć skromny posiłek: kawa lub herbata, ciastko, owoce.
 7. Jeśli od ostatniej kolędy nastąpiła jakaś zmiana w składzie osobowym rodziny np.: narodziny, wyjazd lub przeprowadzka w inne miejsce, śmierć, można taką informację przekazać do parafii do kancelarii na kartce albo wysłać mailem na adres parafii.
 8. Po domowej liturgii wieczoru kolędowego lub w dniu 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego (zwaną popularnie świętem Trzech Króli), należy oznaczyć kredą od zewnątrz drzwi swojego mieszkania lub domu napisem: C+M+B 2021, co może być tłumaczone jako pierwsze litery od łacińskich słów: „Christus Mansionem Benedicat”, czyli „Niech Chrystus błogosławi to mieszkanie (dom)”. Można również, zgodnie z sugestią rytuału „Obrzędy Błogosławieństw. T. 2”  (s. 244), napisać na drzwiach: J+M+J 2021 (Jezus, Maryja, Józef) lub w formie tradycyjnej: K+M+B 2021 (nawiązanie do imion trzech króli, którzy pokłonili się Nowonarodzonemu Mesjaszowi). Poświęconą kredę będzie można wziąć z kościoła po każdej Mszy św. kolędowej.

 

 

Porządek nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE w NIEDZIELE  I  ŚWIĘTA

8:oo  1
1:oo   17:oo

DNI  POWSZEDNIE

w okresie letnim - 18:oo

Święta Katarzyna