DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO 25.03.23 R.

Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej - radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

 

Jakie mogą być dodatkowe postanowienia? - Dodatkowymi postawieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, (litanie, nowenny, koronki...).

25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Dzień Świętości życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, podczas mszy św.deklarację podjęcia duchowej adopcji podjęły w naszej parafii 14 osób. Życzymy wytrwałości i Bożej radości z ochrony poczętego dziecka. A także z jego narodzin 25 grudnia br.

Porządek nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE w NIEDZIELE  I  ŚWIĘTA

8:oo  1
1:oo   17:oo

DNI  POWSZEDNIE

w okresie letnim - 18:oo

Święta Katarzyna

eKAI

Portal Katolickiej Agencji Informacyjnej