VII Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Smardzewa

Członków Kół Żywego Różańca oraz wszystkich czcicieli różańca świętego (w tym dzieci i młodzież) wraz ze swoimi Księżmi opiekunami zapraszamy na 7. Diecezjalną Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca w sobotę 8 października 2022 r. do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie.

W programie spotkania, którego główną intencją będzie modlitwa o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie, planujemy między innymi: Mszę św. koncelebrowaną pod przewodnictwem J. E. Biskupa Mirosława Milewskiego, konferencję o. Mirosława Kopczewskiego OFM, wspólną modlitwę różańcową, śpiew i braterskie spotkanie.

VII  DIECEZJALNA  PIELGRZYMKA
KÓŁ  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA

Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie

„Jeśli ludzie będą się lepiej modlić, wszystko obróci się na dobro”
– słowa wypowiedziane przez Matkę Bożą, do dzieci, w Gietrzwałdzie

8 października  2022 r.
Przewodniczy – J.E. Biskup Mirosław Milewski

Program:

Godz. 10.00 – zawiązanie wspólnoty i przywitanie uczestników pielgrzymki
Godz. 10.20 – „Dlaczego powinniśmy modlić się na różańcu”  - konferencja o. Mirosława Kopczewskiego, franciszkanina z Niepokalanowa.    
Godz. 11.15 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem
J. E. Biskupa Mirosława Milewskiego
Godz. 12.45 – przerwa na posiłek
Godz. 13.15 – modlitwa różańcowa (tajemnice radosne) 
Godz. 14.00 – zakończenie pielgrzymki

                                           
                  Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej
                  i Diecezjalny Referent Kół Żywego Różańca – ks. Henryk Dymek 

Ps.:
Hasło: „Jeśli ludzie będą się lepiej modlić, wszystko obróci się na dobro”.
Intencja: „O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie”.

 

Porządek nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE w NIEDZIELE  I  ŚWIĘTA

8:oo  1
1:oo   17:oo

DNI  POWSZEDNIE

w okresie letnim - 18:oo

Święta Katarzyna