Wielki Czwartek - Msza Wieczerzy Pańskiej

To dzień ustanowienia sakramentu kapłaństwa i eucharystii. Dziękowaliśmy Bogu za te dwa sakramenty oraz za szafarzy tych sakramentów. za wszystkich pracujących kiedyś i obecnie w naszej parafii. Prosiliśmy także o nowe, gorliwe i święte powołania do kapłaństwa także z naszej parafii.

Jak co roku celebrowali ją wszyscy kapłani naszej parafii. Przewodniczył ks. Proboszcz, w koncelebrze byli ks. ka. Jan i ks. Artur. W homilii ks. Proboszcz podkreślił nierozłączność kapłaństwa i eucharystii. nie ma eucharystii bez kapłaństwa i nie ma kapłaństwa bez eucharystii. Ponadto postawił wszystkim dwa pytania: kim dla każdego z nas jest eucharystia i kim są dla nas kapłani. Dobrze by było, gdyby każdy czytający te słowa również pomyślał o odpowiedzi na te pytania.

Po homilii za przykładem Jezusa ks. Proboszcz obmył nogi 12 mężczyznom. Ucząc siebie i nas, że nasza postawa powinna być postawą służby. Na zakończenia nabożeństwa Ciało Pana Jezusa zostało przeniesione do Ołtarza Adoracji (dawniej zwanego Ciemnicą)

Porządek nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE w NIEDZIELE  I  ŚWIĘTA

8:oo  1
1:oo   17:oo

DNI  POWSZEDNIE

w okresie letnim - 18:oo

Święta Katarzyna