KOLĘDA 2021/2022

Dokumenty Kościoła mówią, że tradycyjna kolęda jako wizyta duszpasterska w domach wiernych jest ważnym elementem w życiu parafii, gdyż jest „doskonałą okazją do ewangelizacji i ważnym sposobem na dotarcie do wielu parafian, z którymi nie ma innych okazji do spotkania”….

„w parafiach, gdzie zostali ustanowieni nowi proboszczowie wizyta duszpasterska jest tym bardziej potrzebna, gdyż umożliwia poznanie się duszpasterza z parafianami”…. „chociaż kolęda jest prawdziwym dobrem duszpasterskim, to jednak z uwagi na istniejące wciąż zagrożenie epidemiczne, należy rozważyć najwłaściwszy sposób jej przeprowadzenia”.

Biskup płocki odnośnie formy przeprowadzenia kolędy pozostawił podjęcie decyzji proboszczom po konsultacji z radami parafialnymi. Zwrócił się także z prośbą, by uszanować decyzji osób, które ze względów sanitarnych nie będą chciały uczestniczyć w spotkaniu kolędowym w swoim domu czy mieszkaniu. Po konsultacji z radami parafialnymi proponujemy „hybrydowy” sposób kolędowania. Pierwsza możliwość to tradycyjne odwiedziny kapłana w domu po wcześniejszym zaproszeniu przez konkretną rodzinę. Druga możliwość to, podobnie jak w roku poprzednim, kolęda w kościele połączona z Mszą św. dla mieszkańców poszczególnych wiosek i ulic oraz przekazaniem materiałów do wieczoru kolędowego w gronie rodziny i poświęcenia naszych domów i mieszkań.

Jeśli jakaś rodzina, mimo obostrzeń covidowych, pragnie zaprosić kapłana do domu, to prosimy o wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Wystarczy wypełnić, wydrukować i do końca grudnia wrzucić do skrzyneczki stojącej na stoliku przy wejściu do kościoła. Zaproszenia można też dokonać osobiście, np. po mszach św., telefonicznie, oraz przez Internet - wysyłając na adres mailowy parafii lub na parafialnego facebooka. Do końca grudnia. 

Po zebraniu wszystkich zaproszeń, podamy porządek wizyty duszpasterskiej.

 

Kolędowa Karta zgłoszeniowa

 Mimo trwającej pandemii i restrykcji sanitarnych, zapraszamy księdza z wizytą duszpasterską

Nazwisko rodziny ………………………………………………

Adres ………………………………………………….………..

Odwiedziny przed południem czy po południu. (właściwe podkreślić)

Kontaktowy nr tel. ………………………………………………  

 

 ……………………………………….

                                                                                                       Data i podpis

 

Porządek nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE w NIEDZIELE  I  ŚWIĘTA

8:oo  1
1:oo   17:oo

DNI  POWSZEDNIE

w okresie letnim - 18:oo

Święta Katarzyna