Niedziela Chrystusa Króla 21.11.21 r.

 1. Uroczystość Chrystusa Króla została wprowadzona do kalendarza liturgicznego przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie.
 2. Za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi możemy dziś uzyskać odpust zupełny. Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być
  w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. Po Mszy Świętej o godz. 11.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt oddania naszej parafii Chrystusowi Królowi.
 3. Uroczystość Chrystusa Króla jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej, KSM-u i Liturgicznej Służby Ołtarza. Decyzją Ojca św. w tym roku jest to także Światowy Dzień Młodzieży.
 4. Dziś o godz. 11.00 msza św. z udziałem dzieci. Po mszy św. spotkanie dla dzieci z klas IV
  i ich rodziców. 
 5. Jutro wspominamy w liturgii św. Cecylię, rzymską męczennicę, patronkę chórzystów, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych. Modlitwą otaczajmy tego dnia naszego organistę, osoby wspierające go w tej posłudze oraz scholę dziecięcą.
 6. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana.
  W naszej parafii zbiega się z uroczystością odpustową, ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki naszej parafii i patronki kolejarzy. Od piątku, 19 listopada, przygotowujemy się do tej uroczystości przez modlitwę nowenny do św. Katarzyny codziennie po mszy św. Na sumę odpustową zapraszamy wszystkich parafian, a szczególnie kolejarzy wraz z pocztem sztandarowym. Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu i litania do św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Uczcijmy jak najgodniej naszą patronkę i jej polećmy nasze sprawy, sprawy naszej parafii a szczególnie rozpoczynający się niebawem nowy rok liturgiczny oraz naszych kolejarzy, by wzorem swojej patronki nie bali się otworzyć serca dla Jezusa i oraz sprawy związane z bezpieczeństwem Polski na Wschodzie. Z okazji odpustu, Koło Gospodyń Wiejskich przygotowuje w przyszłą niedzielę kiermasz ciast. Serdecznie polecamy.
 7. Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny. Będzie on nosił hasło: „Posłani w pokoju Chrystusa” Jego mottem są słowa: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57). To już trzeci, ostatni rok programu duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Jego zasadniczym celem jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich.
 8. Rekolekcji adwentowe będziemy przeżywać przed drugą niedzielą Adwentu w dniach 3 - 5 grudnia. 
 9. Od I Niedzieli Adwentu Caritas Polska rozpocznie akcję: Wigiijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Zakup świecy jest wsparciem dla polskich dzieci.
 10. Tradycyjną mszą świętą odprawianą w okresie Adwentu są Roraty. To msza odprawiana ku czci Marii Panny wczesnym rankiem. Roraty odprawiane będą od 29 listopada codziennie o godz. 7.00. Po południu będzie msza św. adwentowa o godz. 17.00
 11. Decyzją Stolicy Apostolskiej do końca listopada można uzyskać odpust zupełny dla wiernych zmarłych za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., oraz odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
 12. Również osoby starsze, chore mogą także uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, modląc się przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny.
 13. Nadal przyjmujemy zgłoszenia na wypominki.
 14. Wczoraj odbyło się spotkanie dla kandydatów do bierzmowania. Przypominam, że nieobecni powinni usprawiedliwić swoją nieobecność oraz zgłosić się po informacje związane z minionym spotkaniem. Rodziców kandydatów proszę o dopytanie, co powinni zrobić, by od stycznia nie byli skreśleni z listy kandydatów.     
 1. W naszym kościele jest już umieszczona „Skrzynka synodalna” z logo Procesu Synodalnego. Podczas całego Procesu Synodalnego do skrzynek można wrzucać przekazane na piśmie sugestie, propozycje i komentarze na temat Kościoła katolickiego i jego tożsamości, działania parafii
  i pomysłów duszpasterskich na ożywienie i rozbudzenie wiary.
 1. Nadal zachęcamy panów do wspólnoty Zakonu Rycerzy św. JPII. Na stronie parafialnej są umieszczone materiały informacyjne. Zachęcam mężczyzn do zapoznania się z nimi. O nowo powstałej chorągwi w naszej diecezji przeczytamy dziś w Gościu Niedzielnym w dodatku płockim.
 1. Przy starej kaplicy od wczoraj stoi pojemnik PCK na ubrania. Można tam wrzucać niepotrzebne już nam ubrania, buty, pościel, pluszaki dla dzieci. Bardzo prosimy, by nie wrzucać tak niczego więcej.

Porządek nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE w NIEDZIELE  I  ŚWIĘTA

8:oo  1
1:oo   17:oo

DNI  POWSZEDNIE

w okresie letnim - 18:oo

Święta Katarzyna