Parafialne ziękczynienie za tegoroczne zbiory - DOŻYNKI 2021

W niedzielę 19 września w naszej parafii dziękowaliśmy Bogu podczas mszy św. o godz. 11.00 za tegoroczne zbiory. Oprócz rolników, dziękczynienie zanosili także ogrodnicy i sadownicy. W tym dziękczynieniu uczestniczyliśmy wszyscy - parafianie i zaproszeni goście.

 

Liturgii mszy św. dziękczynnej przewodniczył i wygłosił okolicznościowe kazanie ks. prałat dr Jerzy Zając z Pomiechowa. Podkreślił trud pracy rolników i podziękował wszystkim pracującym na roli, wszak z ich pracy wszyscy korzystamy. W spichlerzach i magazynach zgromadziliśmy zapasy ziarna. Z mąki gospodynie i piekarze przygotowywać będą pachnący chleb. Bochen chleba – to owoc ziemi i historia pracy ludzkich rąk. Przede wszystkim jednak to dar hojności Boga Stwórcy i Ojca, który sprawia, że ziemia rodzi plony i który daje człowiekowi zdrowie, siły i mądrość, aby przetwarzał owoce ziemi i przygotowywał je do spożycia dla siebie i swoich najbliższych. W każdej Mszy św. chleb i wino stają się znakami obecności Chrystusa. Możemy powiedzieć, że dzięki pracy rolników Chrystus staje się obecny wśród nas pod postaciami eucharystycznymi.

W procesji z darami do ołtarza przyniesione zostały plony ziemi i pracy rąk ludzkich: chleb i wino, owoce i warzywa, miody i soki oraz chleb eucharystyczny, woda i wino, które podczas eucharystii stały się Ciałem i Krwią Chrystusa.

Pod koniec liturgii ks. Proboszcz podziękował podziękował wszystkim zaangażowanym w liturgię. Sołtysom wszystkich wiosek należących do parafii oraz tym, którzy im pomagali i czynnie włączyli się w liturgię Słowa oraz procesję z darami. Przeczytał również list Ministra Rozwoju i Rolnictwa skierowany do wszystkich parafian.

Porządek nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE w NIEDZIELE  I  ŚWIĘTA

8:oo  1
1:oo   17:oo

DNI  POWSZEDNIE

w okresie letnim - 18:oo

Święta Katarzyna