Bierzmowanie

Bierzmowanie to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby swoją wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. W środę, 26 maja - w Dzień Matki - ks. Infułat Wojciech Góralski udzielił w naszej świątyni sakramentu bierzmowania 45 młodym.

Oddając ich pod opiekę najwspanialszej z Matek - Maryi, życzył, by umocnieni darami Ducha Świętego, mężni wyznawali swoją wiarę.  

Porządek nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE w NIEDZIELE  I  ŚWIĘTA

8:oo  1
1:oo   17:oo

DNI  POWSZEDNIE

w okresie letnim - 18:oo

Święta Katarzyna