Triduum - Wigilia Paschalna 2021 r.

Już po zachodzie słońca, o godz. 20..00 rozpoczęła się celebracja najważniejszej liturgii w roku - Wigilii Paschalnej.

Składała się z następujących części:

1. obrzędu światła. Na zewnątrz kościoła został poświęcony ogień, od którego zapalony został Paschał – świeca symbolizująca Chrystusa Zmartwychwstałego. Po wniesieniu Paschału, wysłuchaliśmy pełnego radości Orędzie Paschalnego.

2. W Liturgii Słowa Bożego rozważaliśmy będziemy wielkie dzieła Boże, jakich Bóg dokonuje w dziejach ludzkości.

3.Przejęci pragnieniem, aby i nasze życie włączyło się w wielkie plany Boże i służyło ich wypełnieniu, odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne.

4. Zakończyliśmy nasze czuwanie udziałem w Liturgii Eucharystii, przyjmując Komunię Świętą, łączącą nas ostatecznie ze Zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem.

Porządek nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE w NIEDZIELE  I  ŚWIĘTA

8:oo  1
1:oo   17:oo

DNI  POWSZEDNIE

w okresie letnim - 18:oo

Święta Katarzyna