Nowi MINISTRANCI

 

W Niedzielę Palmową powiększyło się grono naszych ministrantów. Co prawda tylko dwóch, ale jakich.... o pięknych, jakże wymownych imionach: Piotr i Franciszek.

Po odczytanej Męce i wyznaniu wiary chłopcy przedstawieni przez opiekuna - ks. Artura - otrzymali poświęcone komeżki. Cieszymy się z ich obecności i życzymy wspaniałych duchowych wrażeń podczas pełnionej służby. Mamy też nadzieję że w ich ślady pójdą również koledzy.  

 

Porządek nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE w NIEDZIELE  I  ŚWIĘTA

8:oo  1
1:oo   17:oo

DNI  POWSZEDNIE

w okresie letnim - 18:oo

Święta Katarzyna